Giới thiệu

img-avatar

Sống. Hỏi. Tìm. Chết.

một khi sống Sống, nếu nghĩ đủ nhiều bạn sẽ Hỏi: ta là ai, sống làm gì? và sẽ đi Tìm câu trả lời. nhưng hầu hết nhân loại đều Chết mà vẫn chưa thể trả lời - VIET -

Tôi là Việt. Tôi quan tâm đến các vấn đề về công nghệ. Hiện tại tôi là kĩ sư phần mềm và vẫn đang tìm cách tạo ra dấu ấn của mình trên cuộc đời này.

Tôi tự đánh giá mình có khả năng làm được nhiều điều, thông minh, không ngại khó. Cái duy nhất tôi thiếu là lửa và lòng quyết tâm làm một công việc đến cùng. Nào cùng cố gắng.