Một số thứ khác

Một số dự án mình từng tham gia:

  1. Khoá luận tốt nghiệp: Bản đồ thời gian
  2. Mùa hè sáng tạo: Dự án Mạng xã hội giao thông, Giải 3 ^^
  3. Tài nguyên giáo dục mở Việt Nam: VOER
  4. Mạng xã hội học trực tuyến: PLS
  5. Extension cho Chrome: Full URL

Một số thứ hay ho về mình :)

  1. Famelab Việt Nam 2015: Ấn tượng đêm chung kết cuộc thi thuyết trình khoa học FameLab
  2. Mùa hè sáng tạo 2014: Kết quả chung cuộc MHST 2014
  3. Honda Y-E-S 2015: 10 gương mặt xuất sắc của giải thưởng Honda Y-E-S 2015
  4. vOzForums, thời oanh liệt: Lego Modem