Full URL

Lâu lắm không chia sẻ bài nào về công nghệ.

Công nghệ là phục vụ cuộc sống. Mình sẽ tạo thật nhiều sản phẩm như thế!

Ừ, làm được gì rồi? Chưa được gì cả. Từ giờ làm nhiều hơn nhé?

Có cái này làm cũng lâu nhưng quên chưa post, đưa lên nhé :)

Dùng Chrome khi full screen rất bực, không gõ URL được. Trước mình dùng Vimnium, nhưng dao mổ trâu giết bò quá.

Vậy là trong lúc rảnh rỗi làm cái này: Full URL.

Rất đơn giản: ‘/’, gõ URL, enter là xong ^^ Nếu không gõ chính xác thì extension sẽ tìm google trên keyword.