Magical function trong Python

Magical function, nghe thì ảo diệu cơ mà thật ra cực kì dễ hiểu và chắc là ai cũng gặp hàng ngày rồi :D

Bài viết này sẽ giới thiệu cơ bản về magical function và chúng làm gì nhé.

Tóm gọn thì magical function là các hàm luôn có tên bao bởi 2 dấu gạch dưới, như __init__. Được cài đặt để “thêm magic class” (1).

Constructor và Initialzation

Đây chắc là cái mà ai cũng biết.

    `__new__`(cls, [..])

Tham khảo: Rafe Kettler, A Guide to Python’s Magic Methods