Git terminal

Dạo này làm việc với git nhiều hơn. Mặc dù có dùng SourceTree nhưng tất nhiên vẫn cần terminal và thi thoảng bị nhầm nhánh, nên Google và tìm ra trick này, khá tiện để hiện thị nhánh hiện tại lên terminal.

  1. Tạo function trong .profile (với Mac) hoặc .bashrc với Linux

  2. Thêm vào PS1

Have fun.