Sửa

Thứ 5 rồi. Đầu tuần tự nhủ: Cố lên, dù thế nào cũng phải cố lên. Dẹp cái tôi đi và cố lên. Tất cả là lỗi của mình, sửa đi. Nhưng chắc là không đủ. Rồi thì bận. Nhớ đến. Định nói, lại thôi. Nói rồi. Không thấy đáp. Lại thôi. "Nếu một ngày tớ không còn muốn cố gắng thì thế nào?". Thì thế này?