Phim

img-movie-ticket

Lần đầu tiên và chắc chắn cũng sẽ là lần cuối cùng đi xem phim một mình. Dù gì cũng là điều nên làm :) Để hiểu nó cô đơn ntn.

Phim hay thật, mặc dù còn một câu hỏi chưa trả lời được. Chờ phần tiếp theo vậy.

Nhưng xem phim mà vẫn không thoải mái được. Cả phim là một sự khởi đầu mới, cũng là lặp lại chuyện cũ. Nhiều, không chỉ một nhân vật chạy trốn khỏi quá khứ, nhưng sớm hay muộn họ đều dũng cảm đối mặt.

Mày thì sao? Mày định trốn đến bao giờ? Mày định thiếu tự tin đến bao giờ?

Nhưng chuyện quá khứ nào có thể dễ dàng như thế…


Cậu thông minh mà, nào có khó gì :) Tớ không quyết tâm được như tớ tưởng. Thế là có lỗi phải không?