Đúng sai

Thế nào là đúng? Thế nào là sai?

Chịu. Vì làm gì có ai biết được. Mình luôn tự bảo làm gì cũng được, miễn mình không thấy sai là được.

Cơ mà làm sao mà dễ thế được. Nghĩ là không sai cuối cùng làm nó tan nát, tơi bời. Mình thì tất nhiên cũng chẳng vui thú gì.

Một tháng rồi nhỉ? Mới một tháng rồi chứ mấy? Đúng một tháng chưa? Không rõ lắm. Mày là thế ý mà. Nếu còn đang quan tâm: ghi nhớ từng câu chữ nhỏ nhặt, làm mọi thứ, kệ thiên hạ nghĩ gì. Còn không? Buông xuôi…

Cơ mà cũng còn nhớ là tháng này có một số cái không thể quên được. Thôi kệ đi, nhớ nhiều làm gì.

Nói rất chắc chắn, nhưng đến khi bản thân gặp phải thì lại làm ngược lại. Định cứ thế này đến bao giờ? Những gì mình nói là đúng hay sai? Nếu đúng, thì bao giờ thực hiện và chứng mình nó đúng tiếp? Nếu sai, thì bao giờ đứng dậy và sửa sai?

Đúng, sai?