Sinh nhật vui vẻ

Sinh nhật vui vẻ. Tớ định nhắn tin nhưng soạn đi soạn lại cuối cùng lại thôi thì chẳng biết sẽ nói gì tiếp nếu cậu có trả lời. Sẽ hơi khó xử.

Vậy nên lên đây thôi, nếu cậu có còn đọc được.

Cậu đã coi trọng ngày sinh hơn và định làm gì đấy? Chúc mừng, có vẻ cậu lớn hơn tớ rồi.