Học hỏi

Năm mới

Một năm mới. Mọi khi mình chẳng quan tâm đâu. Nhưng năm vừa rồi mình đeo bòng nhiều thứ quá, mong năm mới sẽ có những suy nghĩ mới.

Ngày hôm nay thì mình vừa học đươc các điều mà mình nghĩ sẽ giúp mình rất nhiều.

Trân trọng

Cảm ơn cậu. Tớ nhận ra mình không nhìn ra được những điều hiển nhiên nhưng giúp đỡ mình rất nhiều.

Trân trọng. Thì sẽ biết đem lại cho người khác sự trân trọng.

Tinh tế

Trước mình không thích TonyBS lắm, giọng văn dạy đời, xấc xược. Nhưng đọc kĩ và hết cuốn sách, (Nhân thể, hôm nay đọc năng suất ghê :D) thì đó là sự thẳng tính, sỗ sàng nhưng đáng quý của người miền Nam.

Chú có những bài học rất thật. Xin phép dùng ngôn từ của chú: con có biết các bài học này, nhưng cũng như mọi khi thôi: Cho đến khi chính mình thấy sai lầm, cái xấu ở bản thân, mình còn chưa nhận ra.

Hôm nay con học được nhiều điều. Nhất là sự tinh tế. Con cần quan sát, nhìn ra vấn đề và hành động kịp, để là một người có văn minh :)