Khoảng cách

Ừ. Phải có khoảng cách.

Cái ranh giới giữa suy nghĩ và hành động nó mong manh. Nhưng có thể làm được. Ít nhất thì hôm nay tớ cũng đã làm được, dù chỉ một chút. Không phải chỉ vì mệt đâu.

Đến giờ tớ mới đọc được những dòng đấy. “Đi rất xa”. Khi viết tớ cũng thấy nó đáng sợ. Nhưng chỉ thoáng qua thôi, vì nghĩ nó như một câu bông đùa. Giờ thì thấy nó thật.

{} Có. Đau nhiều đấy.