Dạo này nhiều việc quá nên cũng không có thời gian viết. Chỉ lúc mất mạng như thế này thì lại tập trung được.

Sáng thứ 2 đến công ty. Bảo có tâm trạng là có tâm trạng thật, nhưng mà tự dưng không muốn nói. Vì cũng chẳng hiểu.

Bảo là không thấy vấn đề gì, thoải mái hoàn toàn, không nhớ. Cơ mà chắc là có.

Tối hôm đó ngủ không phải sớm, và cũng đang rất vui nữa. Nhưng 4h lại bật dậy. Rồi lại ngủ. Mơ, hơi lạ. Cũng quên mất gần hết rồi, nhưng sao lại có cậu? Và tớ ở trong đó thì đang thấy khó chịu. Tỉnh dậy thì thấy không có cảm giác. Chỉ là thấy hơi lạ. Dù thế nào cũng là hàng tá kỉ niệm, chắc thế là bình thường.

Quên. Nhanh thôi.