Một năm

Ngày này năm trước, tớ gặp cậu.

Hôm nay đi với nhau, à mà không, lúc nào chẳng tự hỏi: Sao mới yêu nhau 1 tháng mà sao thấy lâu vậy?

Nói đùa với nhau là chuyện chúng mình viết tiểu thuyết cũng được. Ừ, có nhiều cái nghe cũng ảo diệu thật.

Nhiều lúc tự hỏi: nếu lúc đó tớ không đang yêu.

Nếu lúc đó cậu đang yêu ai.

Nếu lúc đó không bị gỗ rơi vỡ đầu.

Nhưng cũng đến được với nhau rồi. Nếu khác đi, sợ còn không đến được. Sớm, hay muộn, một năm trước hay giờ cũng không quan trọng.