Cảm ơn cậu

Cảm ơn cậu vì đã ghi lại những suy nghĩ, những dòng chat, những tình cảm đó.

“Trăm nghe không bằng một thấy”

Các cụ vẫn bảo vậy.

Cậu đã nói với tớ, không phải là tớ không biết.

Nhưng đọc được những suy nghĩ, những điều cậu muốn nhắn nhủ, thực sự, làm tớ rất cảm động.

Cậu và tớ luôn dõi theo nhau nhỉ? Tớ biết. Nhưng lúc đó, tớ không nghĩ nhiều đến thế. Và ngay cả bây giờ, tớ cũng không nghĩ cụ thể nó lại như thế.

Đọc những tình cảm đấy, tình cảm đấy, tớ chỉ biết dùng một từ cảm động. Tớ thấy ấm áp. Tớ muốn ôm cậu. Yêu nhiều.