Nghỉ việc

Nghỉ việc

Vậy là làm nốt ngày mai mình sẽ nghỉ việc.

Thật ra mình cũng không muốn nghỉ, chưa muốn nghỉ. Nhưng đã thế này thì cũng đành vậy.

Công việc đầu tiên, công việc fulltime đầu tiên. Mình học được khá nhiều. Hiểu được thêm một số thứ. Cảm ơn DeNA. Cảm ơn Marvel.

Xin lỗi TK-local. Có thể, sau 5 tháng nữa mình sẽ quay lại. Nhưng chưa có gì chắc chắn. Tâm mình cũng chưa lặng.

Ngoài lề

Trên đường băng, “Một bếp lửa hồng”, trang 105

Chính xác đó là mình. Không giữ được ngọn lửa, không giữ được quyết tâm để làm được việc.

Vậy thì đến bao giờ mới tiến lên được 5% còn lại của dân số? Để là người làm chủ? Để là người quyết định vận mệnh của mình?

Thay đổi suy nghĩ. Thấm. Hành động.

Ngoài lề 2

Một hệ thống “yêu cầu” (petition?). Nơi mọi người có thể raise nên bức xúc của mình. Và tìm kiếm sự ủng hộ? Để tiếng nói của mình được lắng nghe?

Nếu có đủ lượng người dùng. Và có đủ sự ủng hộ. Có thể tạo nên tác động nào đó đến xã hội.

  1. Nước bẩn ở Ninh Bình
  2. Kênh Củ Chi được nạo vét sau khi bác Thăng chỉ đạo
  3. Nghỉ việc vì không đi giày cao gót
  4. Biển hiệu ở Hà Nội
  5. … và còn vố số các sự việc khác.

Không chỉ là các vấn đề chính trị, môi trường. Có thể nó là một vấn đề xã hội, tư tưởng; mà nếu không nói ra, thì không ai biết

Tất nhiên cần thiết một lãnh đạo hiểu, trách nhiệm, nhanh nhạy. Nhưng tiếng nói người dân có đến được lãnh đạo đó?

Từ năm 3 mình đã có ý tưởng này với UET, khi quá bức xúc với hàng loạt vấn đề: Mất bài thi, đăng ký chậm, thủ tục chậm, etc. Nhưng chưa từng thực hiện. Một phần vì hầu hết đã được giải quyết khá ổn, theo thời gian.

Giờ nếu làm trên quy mô lớn hơn thì sao?