Sắp đi

Hôm nay có ngồi rảnh và viết cái đồng hồ nhỏ cho mình và Linh xem thời gian.

Có nhìn mới thấy không còn nhiều, vậy là sắp đi rồi.

Vẫn luôn vô tâm. Chắc chỉ khi sang đến đó tớ mới thấy buồn. Còn giờ, thì chưa.

Nhưng cậu thì khác. Nhìn cậu, tớ cảm giác là cậu sẽ buồn nhiều.

Lần thứ 3 rồi, mới mẻ thì không. Nhưng qua đó tớ sẽ có công việc. Mà việc lần này thì tớ muốn làm được nhiều.

Vậy thì ở nhà tự chăm sóc thôi. Đừng lười nữa :)) Đừng bỏ qua cơ hội. Chán thì tụ tập bạn bè.

Có mấy tháng, nhanh ý mà.