Giao diện mới

Vậy là tạm thời chuyển xong giao diện cho blog. Lâu lâu rồi không lên.

Sắp tới sau khi thi xong IELTS có lẽ mình sẽ chăm chỉ viết blog hơn. Hừm, hay làm challenge 30 ngày nhỉ? Mỗi ngày 1 bài viết về technical. OK, sẽ suy nghĩ.