Từ chối

Mấy hôm nay rảnh rỗi mới có hứng xem tiếp Easy Japanese trên NHK, xem TED, và gặp phải clip này: https://www.youtube.com/watch?v=-vZXgApsPCQ

Cũng không ngắn lắm, tóm tắt lại thì: Mỗi người đểu có những nỗi sợ bị từ chối. Trong công việc, trong cuộc sống, ẩn trong suy nghĩ của mỗi người khi làm nhiều việc đều bắt đầu bằng suy nghĩ: “Nếu ta làm việc này, nếu không được ủng hộ thì sao?”. Và nó kéo ta lại, đôi khi khiến mình không làm.

Với nhiều người không phải là một vấn đề lớn lắm, nhưng với mình thì có. Cũng như nhiều người, mình có nhiều điều muốn làm, có nhiều thứ từng nghĩ: nếu làm thì sao nhỉ? Nhưng hầu hết đều bị huỷ sau nghĩ mình nghĩ như thế.

Điều buồn cười là mình hiểu, và hiểu rõ, và luôn nói với mọi người: Nếu không làm thì không thể biết được kết quả, cho đến khi thử, thì không thể biết được vô số cơ hội mở ra.

Bằng việc chọn không làm, mình tránh nỗi sợ bị từ chối, nhưng lại đóng lại vô số cơ hội có thể xảy ra. Biết đâu một trong số đó lại biến mình thành Người Dơi?

Haizz, kì lạ, nào, thử - hỏi. Cơ bản là không mất gì cả. Trong 100 cơ hội đó, sẽ có 1 thành công.

Cũng không có gì khó cả, giữ quan điểm thôi.