Góc nhìn

Chuyên mục Góc nhìn là một chuyên mục mình hay đọc. Chuyên mục báo, nơi nhiều người, mọi thành phần, nói lên cảm nghĩ của mình.

Khác với các diễn đàn, cộng đồng khác khi mọi bài viết đều tồn tại. Ở đây có sự chọn lọc, những suy nghĩ có ảnh hưởng, có chiều sâu, có tính thời sự được đưa lên. Tất nhiên nó không phải là mục tốt để đưa các suy nghĩ chống phá chính quyền :)) Nhưng là nơi tốt, khi muốn nói và được nhiều người nghe, thảo luận đến

Nổi bật nhất có lẽ là anh Đức Hoàng. Là một nhà báo, anh đi nhiều, nhìn nhiều, biết nhiều. Nhưng bên cạnh đó anh còn có cảm nhận và suy nghĩ sâu sắc. Mọi bài viết của anh đều làm mọi người suy nghĩ.

“Nếu chấp nhận lối giải thích ấy, thì chẳng khác nào xếp các lãnh đạo ngang hàng với các đối tượng cần “hỗ trợ pháp lý” như người không biết chữ hay người gặp khó khăn về đọc hiểu, cần được tận tình giải thích về nội dung văn bản. Nếu chấp nhận lối giải thích ấy, thì chữ ký của người đứng đầu cơ quan, cũng như là tư cách của họ, bị phủ nhận sạch trơn. Nếu chấp nhận lối giải thích ấy, thì lương của cán bộ văn thư ở các cơ quan công, những người đánh máy phải ngang ngửa lãnh đạo của chính cơ quan đó.” - Đức Hoàng, Lỗi Đánh máy

Và còn nhiều những con người như thế nữa.

Vì thế mình muốn lên đây, có bài viết. Để đưa suy nghĩ của mình đến công đồng. Nếu như hành động là không thể, thì ít nhất hãy bắt đầu từ ảnh hưởng đến suy nghĩ của mọi người.

Và có rồi :D Sau 3 lần gửi. Lần 1 bị đẩy sang chuyên mục khác, rồi đẩy tiếp xuống Cộng đồng :) Lần 2 còn không thấy hồi âm… Và lần này chỉ sau 3 tiếng đã có hồi đáp, sau 1 tiếng chỉnh sửa, xong :x

UPDATE Sun Sep 11 10:18:06 2016: Có hơn 100 comments rồi, nhiều người để ý, thích ghê :x kiến Link: Pokemon và định kiến